Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.10/2019

Usnesení č. 10/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 19.12.2019


v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: O.Holý , M. RočekZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého a zasedání kontrolu usnesení

4/ Pravidla rozpočtového provizoria - běžné výdaje budou čerpány do výše 30% skutečných celkových nákladů dosažených v r. 2019.

Rozpočtové provizorium na 1-2/2020

5/ návrh změny č.2 Územního plánu Bojiště


Zastupitelstvo bere na vědomí:


5/ Zhodnocení splnění plánu úkolů pro rok 2019

- Rozpočtové opatření č. 6 a č.7

- Jednání s ing. Bártlem ohledně opravy mostku

- jednání o opravě silnice Bojiště - Kožlí

- Zhodnocení akce rozsvícení vánočního stromku

- Stav na bankovních účtech
V Bojišti dne: 19.12.2019 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu