Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.10/2016

Usnesení č. 10/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 20.12.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, P. Vavřička, O. Holý

Nepřítomen: J. Peca

Ověřovatelé: K. Cudlínová, P. Vavřička

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

5/ Rozpočtové provizorium na r. 2016

Zastupitelstvo bere na vědomí:

ad 6/ Rozpočtové změny

- Zápis kontrolního a finančního výboru

- Možnosti čerpání dotací

- Jednání o prodeji pozemků pod místní komunikací v Rybníčkách

ad 7/ Vyúčtování a závěrečnou zprávu na akci z POV

- nabídku firmy Terra Group

- návrh na opravu střechy nad sálem KD

- stav na bankovním účtu

- dořešení zimní údržby vozovek

V Bojišti dne: 20.12.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu