Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.1/2020

Usnesení č. 1/2020 ZO B o j i š t ě konané dne 29.1.2020


v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová P. Vavřička, Fr. Kluch , O. Holý, M. Roček R. Krátký


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: Fr. Kluch, R. KrátkýZastupitelstvo schvaluje:


1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání a kontrolu usnesení

4/ Rozpočet na r.2020Zastupitelstvo bere na vědomí:


5/ Rozpočtové opatření č. 8

- Správní poplatky dle platných OZV

6/ Průběh inventur za r. 2019

- dotační tituly POV

- dotační programy Kraje Vysočina na r.2020

- nabídku na služby komunikačního ekosystému

- nabídku přístrojů a služeb ve vodním hospodářstvíV Bojišti dne: 29.1.2020 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu