Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.1/2019

Usnesení č. 1/2019 ZO B o j i š t ě konané dne 31.1.2019


v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Roček, R. Krátký, P. Vavřička, Fr. Kluch

Ověřovatelé: M. Roček, R. Krátký

Omluveni: M. Urbanová, O. Holý


Zapisovatel: M. SekotováZastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Rozpočet na r. 2019

5/ Stanovení místních poplatků

7/ Řešení neplatičů

- Rekonstrukci mostku


Zastupitelstvo bere na vědomí:


ad 6/- Rozpočtové opatření č. 10

ad 7/ - průběh inventury

- přípravu dodatků a smluv na hrobová místa

- projednání akcí POV

- Stav na bankovním účtu
V Bojišti dne: 31.1.2019 starosta obce Jan Cihlář


Zodpovídá: Správce Webu