Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.1/2018

Usnesení č. 1/2018 ZO B o j i š t ě konané dne 31.1.2018 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, P. Vavřička, O. Holý

Omluven: J. Peca

Ověřovatelé: Otakar Holý, Petr Vavřička

Zapisovatel: M. Urbanová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Rozpočet na rok 2018

5/ Místní poplatky

7/ Smlouvu obec Bojiště a ČEZ Distribuce a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IZ – 12- 2000477/VB/002 přeložka vedení vdnn.

- .

-

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6/ dotace na rok 2018-

7/ Rozpočtové opatření č.14 za období 12/2017

- těžební a pěstební projekt na r. 2018 v lesích obce

- zahájení prací propojení vrtu na úpravnu vody

- práce na kanalizačním a dešťovém svodu pod komunikací na poz. 70/20 v k.ú Bojiště

- povinná hlášení ISPOP

8/ - Stav na bankovních účtech

- Diskuse - různé

V Bojišti dne: 31.1.2018 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu