Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 9/2016

Usnesení č. 9/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 16.11.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, O. Holý

Nepřítomni: J. Peca

Omluveni: K. Cudlínová, P. Vavřička

Ověřovatelé: M. Urbanová, O. Holý

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

5/ Plán inventur pro rok 2016

6/ Přípravu žádosti o dotaci na měření rychlosti průjezdu v obci

7/ Vánoční balíčky pro důchodce od 70 let a děti do 15 let

8/ Nabídku služeb- firma Libor Černohlávek

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Informace z jednání mikroregionu Ledečsko

6/ Dotační tituly

8/ Setkání důchodců

Rozsvícení vánočního stromu

Přípravu na výstavbu chodníků

Posilující vodní zdroj- odborný posudek a projekt, závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu

9/ Stav na bankovním účtu

V Bojišti dne: 16.11.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu