Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 8/2016

Usnesení č. 8/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 4.10.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, O. Holý, P.Vavřička, K. Cudlínová

Omluveni: M: Urbanová

Ověřovatelé: M. Roček, K. Cudlínová

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

4/ Nabídku a smlouvu s fy Sforp o zprostředkování spolupráce na nákup energií

5/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o době nočního klidu

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

6/ Stav pitné vody sucho , dováží se voda, závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu zdroje podzemní vody.

- osazení čerpadla.

7/ Projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků

Rozpočtové změny

Dokončení opravy a odvlhčení kapličky ve Mstislavicích

Energetický audit a závěrečné energetické vyhodnocení zateplení KD

Stav na bankovním účtu

Informace o přípravě voleb do zastupitelstva kraje a senátu

V Bojišti dne: 4.10.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu