Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 4/2016

Usnesení č. 4/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 21.4.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, P. Vavřička, K. Cudlínová

Omluveni: O. Holý, J. Peca

Ověřovatelé: K. Cudlínová, P. Vavřička

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Výsledky kontroly o odpadech

5/ Smlouvu S ČEZ distribuce

Smlouvu s krajskou knihovnou Vysočiny

Smlouvu o svozu bio odpadů

Smlouvu s J.C.K unimont

6/ Nabídku firmy Pris – zpracování projektu na opravu kamenného propustku

7/ žádost o dotaci pro JPO

Zastupitelstvo bere na vědomí:

7/ Projektové práce – výstavba chodníků

Jednání o posílení vodního zdroje

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku v rámci programu péče o krajinu na ošetření památné lípy

Dotace od úřadu práce

8/ Informace ze setkání starostů s radou kraje Vysočina

Výběr místních poplatků

Pouť u Sv. Vojtěcha

V Bojišti dne: 21.4.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu