Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 2/2017

Usnesení č. 2/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 9.3.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, K. Cudlínová, O Holý, M. Roček, M. Urbanová, J. Peca

Omluven: P. Vavřička

Ověřovatelé : : K. Cudlínová, M. Roček

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Odsouhlasení „Inventarizační zprávy za rok 2016“

5/ Schválení smlouvy na koupi pozemků

7/ POV – dotace – oprava místních komunikací

Žádost o dotace na úřad práce

Žádost o dotace na SZIF

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6/ Informace o dopravní obslužnosti

8/ Informace o vybudování záložního vrtu

9/ Seznámení s firmou DAS

- Rozbory vody

- Výběr poplatků

- Spolupráci na oslavě MDŽ

- diskusi

V Bojišti dne: 9.3.2017 starosta obce: Jan Cihlář

v
Zodpovídá: Správce Webu