Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 10/2017

Usnesení č. 10/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 20.12.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, P. Vavřička, O. Holý

Nepřítomen: J. Peca

Ověřovatelé: K. Cudlínová, M. Urbanová

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Splnění úkolů z minulého zasedání kontrola usnesení

4/ Pravidla rozpočtového provizoria

- Rozpočtové provizorium na 1-2/2018

5/ Smlouvu o smlouvě budoucí – Obec Bojiště – ČEZ distribuce a.s. o zřízení věcného břemene- služebnosti pro stavbu RD Bojiště p. Šoulák

- Návrh smlouvy o pravidelném finančním příspěvku na náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby Města Ledeč nad Sázavou

- Změnu oběhu účetních dokladů – závazný oddíl a paragraf.

-

Zastupitelstvo bere na vědomí:

ad 5/ - Rozpočtové opatření č.13

- Čerpání rozpočtu za r. 2017

- Zápisy a výsledky z kontrol kontrolního a finančního výboru

- Výsledky kontroly účetních dokladů z kontroly ÚP

- Schválenou žádost na MMR o dotaci na zhotovení chodníku

- Přípravu návrhu rozpočtu na r. 2018

- Informace ohledně voleb prezidenta

- - Provedení odečtu vodoměrů ke konci roku.

- Vyúčtování a závěrečná zpráva na akci z POV.

- Stav na bankovním účtu

V Bojišti dne: 20.12.2017 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu