Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 1/2017

Usnesení č. 1/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 2.2.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, K. Cudlínová, O Holý, M. Roček, M. Urbanová, J. Peca

Omluven: P. Vavřička

Ověřovatelé : J. Peca, M. Urbanová

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Rozpočet na rok 2017

5/ Darovací smlouva kraj Vysočina – obec Bojiště

6/ Místní poplatky

7/ Dotace

9/ Přípravu žádosti o dotaci – záložní vrt

Zastupitelstvo bere na vědomí:

8/ Kulturní akce

9/ Vyhodnocení hospodaření v lesích obce

- Žádost o stanovisko novostavba rodinný dům

- Odkoupení pozemků

- Stav na bankovním účtu

V Bojišti dne: 2.2.2017 starosta obce: Jan Cihlář

v
Zodpovídá: Správce Webu