Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016

Členěný v příjmech dle položek a ve výdajích dle paragrafu v Kč

Příjmy

členění

název

částka

1111

Daň z příjmu fyzických osob

ze závislé činnosti a funkčních požitků

560 000

1112

Daň z příjmů fyzických osob

Ze samostatné výdělečné činnosti

100 000

1121

Daň z příjmů právnických osob

660 000

1211

Daň z přidané hodnoty

1 350 000

1361

Správní poplatky

3 000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos.

65 000

1340

Popl . za provoz systému shromažďov. kom. odpadu

120 000

1341

Poplatek ze psů

5 500

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

1351

Loterie

12 000

1511

Daň z nemovitostí

330 000

4112

Dotace státní správa

55 000

2131

Pronájem pozemků

15 000

2139

Ost. příjmy z pronájmu majetku

250 000

2111

Příjmy z poskytování služeb

130 000

2132

Pronájem nemovitostí

111 000

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky

7 000

2141

Příjmy z úroků

1 000

2142

Příjmy z podílů dividendy

1 500

3111

Příjmy z prodeje pozemků

10 000

Celkové příjmy

3 787 000,-Kč

Výdaje

členění

název

částka

2212

Silnice

140 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

65 000

2310

Pitná voda

568 000

2321

Odvádění a čištění odp. vod

60 000

3111

Předškolní zařízení

4 000

3314

Činnosti knihovnické

9 000

3341

Místní rozhlas

15 000

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví..(SPOZ)

63 000

3612

Bytové hospodářství

40 000

3631

Veřejné osvětlení

70 000

3632

Pohřebnictví

10 000

3633

Výstavba a údržba místních inž. sítí

20 000

3635

Územní plánování

30 000

3639

Ostatní neinvest. transfery VR

2700

3613

Nebytové hospodářství

25 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

130 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

323 000

5512

Požární ochrana dobrovolná činnost

230 000

6112

Zastupitelstva obcí

430 000

6171

Činnost místní správy

753 000

3392

Kulturní domy

105 000

2219

Ostat. Záležitosti pozemků

200 000

3326

Kapličky

50 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

20 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

17 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

85 000

5222

Neinvest. transfery

2 300

6320

Pojistka

20 000

6121

Budovy, stavby

300 000

Celkové výdaje

3 787 000,- Kč

Rozpočet byl schválen na zasedání ZO dne 28.1.2016

Zodpovídá: Správce Webu