Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

19.3.2015 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

4. Zpráva z jednán í mikroregionu Ledečsko

5. Plnění rozpočtu za rok 2014

6. Invetarizační zpráva za rok 2014

7. Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za r. 2014

8. Zahájení prací – opravy místních komunikací a majetku obce

9. Pronájem obecního bytu v KD

10. Seznámení s protokoly o analýze vzorků vody

11. Obecní záležitosti

12. Různé – diskuse

13. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 12.3.2015 Starosta obce – Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu