Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

31.1.2022 od 18.00 hodin

v místnosti obecního úřadu


Program :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Rozpočet na r. 2022

  5. Dotační tituly

  6. Obecní a organizační záležitosti

  7. Různé – diskuze

  8. Závěr



Vyvěšeno na úřední desku dne : 24.1.2022 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:



Zodpovídá: Správce Webu