Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedáni ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

2.6.2021 od 19.00 hodin

v místnosti obecního úřaduProgram :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Schválení závěrečného účtu za r. 2020

  5. Schválení účetní závěrky za r. 2020

  6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

  7. Obecní a organizační záležitosti

  8. Různé – diskuze

  9. Závěr


Vyvěšeno na úřední desku dne : 26.5.2021 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu