Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

28.4.2021 od 19.00 hodin

v místnosti obecního úřaduProgram :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Projednání záměru prodeje pozemku

  5. Program obnovy venkova

  6. Obecní a organizační záležitosti

  7. Různé – diskuze

  8. Závěr
Vyvěšeno na úřední desku dne : 21.4.2021 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:Zodpovídá: Správce Webu