Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

23.9.2020 od 19.00 hodin

v místnosti obecního úřaduProgram :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Smlouva o dílo – oprava mostku v k.ú. Bojiště

  5. ČEZ – smlouva o zřízení věcného břemene

  6. Obecní a organizační záležitosti

  7. Různé – diskuze

  8. ZávěrVyvěšeno na úřední desku dne : 15.9.2020 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu