Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

29.4.2020 od 19.00 hodin

v místnosti obecního úřaduProgram :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Závěrečný účet obce za r.2019

  5. Účetní závěrka za r.2019

  6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019

  7. Obecní a organizační záležitosti

  8. Různé – diskuze

  9. ZávěrVyvěšeno na úřední desku dne : 22.4.2020 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu