Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

18.3.2020 od 18.30 hodin

v místnosti obecního úřaduProgram :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Inventurní zpráva za rok 2019

  5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2019

  6. Obecní a organizační záležitosti

  7. Různé – diskuze

  8. ZávěrVyvěšeno na úřední desku dne : 10.3.2020 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:Zodpovídá: Správce Webu