Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

19.12.2019 od 18.00 hodin

v místnosti obecního úřaduProgram :

  1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

  2. Schválení navrženého programu

  3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

  4. Rozpočtové provizorium na rok 2020

  5. Obecní a organizační záležitosti

  6. Různé – diskuze

  7. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 13.12.2019 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:Zodpovídá: Správce Webu