Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

18.4.2018 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Rozpočtové opatření

5. Stanovení počtu členů ZO

6. Obecní a organizační záležitosti

7. Různé – diskuze

8. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 11.4.2018 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu