Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

22.11.2017 od 19. 30 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Zpráva z jednání mikroregionu Ledečsko

5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva

6. Plán inventur za rok 2017

7. Obecně závazná vyhláška

8. Obecní a organizační záležitosti

9. Různé – diskuze

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 15.11.2017 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu