Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

14.9.2017 od 19. 30 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Zpráva z jednání výběrové komise- vyhledávání a průzkum zdroje podzemních vod

pro obec Bojiště

5. Smlouva s dodavatelem prací

6. Stavební práce- výstavba chodníků v obci Bojiště

7. Oprava místních komunikací v obci Bojiště

8. Rozpočtové změny

9. Obecní a organizační záležitosti

10. Různé – diskuze

11. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 7.9.2017 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu