Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

25.7.2017 od 19. 30 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Zpráva z mikroregionu

5. Financování staveb

6. Obecní a organizační záležitosti

7. Různé – diskuze

8. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 18.7.2017 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

v
Zodpovídá: Správce Webu