Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

6.4.2017 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Informace z jednání mikroregionu Ledečsko

5. Program POV

6. Výstavba chodníků, uzavírka silnice III/34742

7. Koupě pozemku

8. Organizační zajištění pouti

9. Obecní a organizační záležitosti

10. Různé – diskuse

11. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 30.3.2017 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

v
Zodpovídá: Správce Webu