Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

9.3.2017 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Schválení výsledků inventury za r. 2016

5. Schválení smluv na odkoupení pozemků

6. Informace z jednání s krajem Vysočina o dopravní obslužnosti

7. Dotace POV

8. Obecní a organizační záležitosti

9. Různé – diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 2.3.2017 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

v
Zodpovídá: Správce Webu