Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

2.2.2017 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017

5. Projednání darovací smlouvy Kraj Vysočina- obec Bojiště

6. Místní poplatky

7. Dotace

8. Kultura

9. Obecní a organizační záležitosti

10. Různé – diskuse

11. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 26.1.2017 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu