Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

16.11.2016 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Informace z mikroregionu Ledečsko

5. Plán inventur za rok 2016

6. Dotační tituly

7. Vánoční balíčky

8. Obecní záležitosti a záležitosti obecního úřadu

9. Různé – diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 9.11.2016 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu