Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

25.8.2016 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Veřejnoprávní kontrola SFRB – poskytnutí dotace

5. Závěrečné vyhodnocení projektu – udržitelné využívání zdrojů

6. Stavební práce

7. Obecní a organizační záležitosti

8. Různé – diskuse

9. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 18.8.2016 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu