Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

7.7.2016 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Projednání smlouvy na odvlhčení kapličky ve Mstislavicích

5. Zpracování změny ú zemního plánu č. 2 – cenová kalkulace

6. Výsledky veřejnoprávní kontroly Min. pro místní rozvoj

7. Obecní a organizační záležitosti

8. Různé – diskuse

9. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 28.6.2016 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu