Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

2.6.2016 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2015

5. Závěrečný účet obce za r. 2015– projednání, schválení

6. Účetní závěrka

7. Projednání kontroly HZS – krizový zákon

8. Obecní a organizační záležitosti

9. Různé – diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 26.5.2016 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu