Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

10.3.2016 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Schválení výsledků inventur za r. 2015

5. Dotační možnosti

6. Obecní organizační záležitosti

7. Různé – diskuse

8. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 3 .3..2016 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu