Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

28.1.2016 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Schválení rozpočtu na r. 2016

5. Místní kulturní památky

6. Obecní záležitosti

7. Různé – diskuse

8. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 21 .1..2016 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu