Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

21.12.2015 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Informace z jednání mikroregionu Ledečsko

5. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce

6. Rozpočtový výhled na r.2017 – 2020

7. Rozpočtové provizorium na r. 2016

8. Obecní záležitosti

9. Různé – diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 14 .12..2015 Starosta obce – Jan Cihlář

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu