Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

10.9.2015 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Rozpočtové opatření

5. Pojištění odpovědnosti a majetku

6. Seznámení s výsledkem metodické pomoci ministerstva vnitra odbor dozoru a kontroly

7. Projednání OZV

8. Organizační a obecní záležitosti

9. Různé – diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 3.9..2015 Starosta obce – Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu