Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

28.5.2015 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání OZ

4. Projednání rozpočtových změn

5. Projednání obecního bytu

6. Dokumentace obce k řešení mimořádných událostí a krizových situací

7. Postup prací

8. Organizační a obecní záležitosti

9. Různé – diskuse

10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 22.5.2015 Starosta obce – Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu