Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Pozvánka na ustavující zasedání ZO

Obec Bojiště

Obecní úřad Bojiště


Informace

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bojiště

Obecní úřad Bojiště v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojiště, svolaného dosavadním starostou obce Janem Cihlářem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: místnost obecního úřadu, Bojiště 27

Doba konání: 2. 11. 2018 od 18 hod.

Navržený program:

· Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

· Složení slibu členů zastupitelstva obce

· Schválení programu ustavujícího zasedání

· Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

· Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

· Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

· Různé, diskuse

V Bojišti, dne 26. 10. 2018

Jan Cihlář, dosavadní starosta obce Bojiště

Vyvěšeno na úřední desce: 26.10.2018

Sejmuto dne:

Zodpovídá: Správce Webu