Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY

PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Jan Cihlář podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje:

1. Volba prezidenta ČR se uskuteční

v pátek dne 12.ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 13.ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Obecní úřad Bojiště

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bojiště, Mstislavice, Veliká

3.Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady , nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Jan Cihlář – starosta

Zodpovídá: Správce Webu