Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bojiště

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ BUDE VOLENO

VE DNECH 5. a 6. října 2018


§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)


Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.


§ 68 odst. 1 zákona o obcích


Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části


do 500 obyvatel 5 až 15 členů

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.

======================================================================


Zastupitelstvo obce Bojiště svém zasedání konaném dne 18.4.2018. stanovilo v souladu s ust. § 67


zákona o obcích, že ve dnech 5. a 6. října 2018 bude do výše uvedeného


zastupitelstva obce


voleno celkem 7 členů zastupitelstva.§ 68 odst. 4 zákona o obcích


Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

V Bojišti dne : 20.4. 2018starosta obce


Vyvěšeno:10.7.2018

Sejmuto:

Zodpovídá: Správce Webu