Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o místě a konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

do zastupitelstva kraje Vysočina

Starosta obce Jan Cihlář podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

Oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina

se konají :

v pátek 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

v sobotu 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Obecní úřad Bojiště

pro voliče bydlící Bojiště, Mstislavice, Veliká

3.Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady , nebude mu hlasování umožněno.

4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

V Bojišti dne 27.9..2012 …………………………………..

Starosta

Zodpovídá: Správce Webu