Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o době místě konání voleb

OznÁmení o době a místě konání voleb

§ do Zastupitelstva kraje Vysočina

§ do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Bojiště Jan Cihlář podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

        • v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
        • v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Bojiště

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Bojiště, Mstislavice, Veliká.

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :

- dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

- dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Bojišti dne :22.9.2016 Jan Cihlář - starosta

Zodpovídá: Správce Webu