Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ

O době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce

Starosta obce Bojiště podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční

V pátek dne 10.října.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a sobotu dne 11.října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb do zastupitelstva obce

Ve volebním okrsku č.1

Je volební místnost : obecní úřad Bojiště

Pro voliče bydlící - Bojiště , Mstislavice, Veliká

  1. Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku

nejméně18 let a je v den voleb v tomto místě přihlášen k trvalému pobytu.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  2. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku.

V Bojišti 25.9.2014 Jan Cihlář

starosta

Zodpovídá: Správce Webu