Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ

O době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Bojiště podle § 32 č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

Dne 23.5.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

Ve volebním okrsku č.1

Je volební místnost : obecní úřad Bojiště

Pro voliče bydlící - Bojiště , Mstislavice, Veliká

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem české republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Bojišti 7.5.2014 Jan Cihlář

starosta

Zodpovídá: Správce Webu