Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o době a místě konání volebObecní úřad Bojiště,

Bojiště 27
OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Starosta obce Bojiště

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůo z n a m u j e :

1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku : č. 1

je volební místnost : Obecní úřad Bojiště č.27

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bojiště , Mstislavice, Veliká


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.


V Bojišti dne 17.9.2020 Jan Cihlář starosta

Zodpovídá: Správce Webu