Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o době a místě konání voleb

Obec Bojiště

Bojiště 27

584 01 Ledeč nad Sázavou
Oznámení


o době a místě konání voleb do evropského parlamentu podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do evropského parlamentu o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1. Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se uskuteční:


v pátek 24.5.2019 od 14.00 hod. Do 22.00 hod


v sobotu 25.5.2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1


je volební místnost : obecní úřad Bojiště

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bojiště , Mstislavice, Veliká3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním , diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu hlasování umožněno.


4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.


V Bojišti dne 6.5.2019Vyvěšeno dne : 9.5.2019 Jan Cihlář – starosta


Sejmuto dne :

Zodpovídá: Správce Webu