Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení


o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bojiště podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
1. Volby do zastupitelstva obce Bojiště se uskuteční:


v pátek 5.10.2018 od 14.00 hod. Do 22.00 hod

v sobotu 6.10.2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1


je volební místnost : obecní úřad Bojiště

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bojiště , Mstislavice, Veliká
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Bojišti dne: 20.8.2018


Jan Cihlář- starosta

Zodpovídá: Správce Webu