Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY

PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY II. KOLO

Starosta obce Jan Cihlář podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje:

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek dne 26.ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 27.ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Obecní úřad Bojiště

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bojiště, Mstislavice, Veliká

3.Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady , nebude mu hlasování umožněno.

4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží

volič ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Jan Cihlář – starosta

V Bojišti 22.1.2018

Zodpovídá: Správce Webu