Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Parlamentu České republiky

Starosta obce Jan Cihlář podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 20.října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

v sobotu dne 21.října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Obecní úřad Bojiště

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Bojiště, Mstislavice, Veliká

3.Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady , nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

V Bojišti dne 5.10.2017 Jan Cihlář - starosta

Zodpovídá: Správce Webu