Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Členěný v příjmech dle položek a ve výdajích dle paragrafu v Kč

Příjmy

členění

název

částka

1111

Daň z příjmu fyzických osob

placená plátci

590 000

1112

Daň z příjmů fyzických osob

Placená poplatníky

90 000

1121

Daň z příjmů právnických osob

850 000

1211

Daň z přidané hodnoty

1 400 000

1361

Správní poplatky

3 000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos.

75 000

1340

Popl . za provoz systému shromažďov. kom. odpadu

125 000

1341

Poplatek ze psů

5 500

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

1351

Loterie

15 000

1511

Daň z nemovitostí

330 000

4112

Neinv. Přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu

57 800

2131

Pronájem pozemků

215 000

2111

Příjmy z poskytování služeb

132 000

2132

Pronájem nemovitostí

117 000

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky

15 000

2141

Příjmy z úroků

1 000

Celkové příjmy

4 022 300,-Kč

Výdaje

členění

název

částka

2212

Silnice

430 000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

37 000

2310

Pitná voda

204 000

2321

Odvádění a čištění odp. vod

40 000

3314

Činnosti knihovnické

7 000

3341

Místní rozhlas

20 000

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví..(SPOZ)

104 000

3612

Bytové hospodářství

50 000

3613

Nebytové prostory

17 000

3631

Veřejné osvětlení

90 000

3632

Pohřebnictví

10 000

3635

Územní plánování

40 000

3722

Sběr a svoz komunál. odpadů

130 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

620 000

5512

Požární ochrana dobrovolná činnost

93 400

6112

Zastupitelstva obcí

507 000

6171

Činnost místní správy

984 000

3392

Kulturní domy

75 000

2219

Ostat. Záležitosti pozemků

500 000

2223

Bezpečnost silničního provozu

100 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

20 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

20 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

80 000

3399

Ostatní zál.kul. a sděl. prostředků

21 000

3639

Ostat. Neinvest transfery

2 700

6171

Činnost místní správy

69 200

6310

Služby peněžních ústavů

3 000

6320

Služby peněžních ústavů

22 000

2310

Platby daní

20 000

2222

Kontrola technické způsobilosti vozidel

6 000

Celkové výdaje

4.322.300,-Kč

Návrh rozpočtu zveřejněn dne 17.1.2017

Zodpovídá: Správce Webu